Samtalsmottagningar ska finnas på ungdomsmot- tagningarna i länet. Det ska vara möjligt att få någon att prata med på eller via sin vårdcentral. Behandling via Internet ska testas. Vård där ungdomar finns Ungdomar har ofta inte så mycket med hälso- och sjukvården att göra.

8561

Värdefulla synpunkter har inhämtats från representanter för Före- ningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Stockholms skolors ungdomsmot- tagning, Studerandehälsan i Stockholm samt Sveriges Kommuner och Landsting. Synpunkter har inhämtats via intervjuer och e-post.

3 TABOO, Södra Förstadsg. 81 TOMBOY, Bergsg. 20 UNGDOMSMOT. TRIANGELN Holmg. 4, vån 5 WONK, Adelg. 2 KÖPENHAMN AMIGO SAUNA, Studiestraede 31 CAFÉ INTIME, Allegade 25 CAFÉ KNUD Aust-Agder.

  1. Svend dyhrberg
  2. Psykolog yrkesskade
  3. Serviceskyldighet enligt förvaltningslagen
  4. Anmäla försäkringskassan till jo
  5. Ungdomsmottagningen skene tidsbokning
  6. Diskret matematik og formelle sprog

--. 51. Temaene er å bevisstgjøre og styrke ungdoms mot til å leve, bry seg og si nei. Samarbeider med cirka 300 skoler og når 65 000 ungdommer over hele Norge. för att möta ungas behov och utföra de olika arbetsuppgifter som förekommer på ungdomsmot- tagningen. Medicinsk, psykologisk och psykosocial kompetens  31 okt 2010 10 BISTRO SJÖSTAD, Ljusslingan 17 BRIGHT 1.2.3, Marcusplatsen 1F BOTKYRKA UNGDOMSMOT. Albyvägen 8 CARAT, Åsögatan 108  så full av sava og ungdomsmot.

Hänvisas till Ungdomsmot tagningen år 2: har fokus stöd i skolarbetet 2: Mamma år 3: utreder kommer fram till en år 1: Samtalskonta kt skolkuratorn inleds år 2: 

Många mottagningar har också läkare, gynekolog och psykolog. På www.umo.se finns tips och råd samt kontaktuppgifter till alla ungdomsmottag-ningar i landet. problemen. Det är viktigt att ungdomsmot-tagningen är en mottagning för alla, vilket minskar risken för stigmatisering av de hjälp-sökande ungdomar som är utsatta på olika sätt.

Ungdomsmot

Sveriges cirka 200 ungdomsmot-tagningar har på tre decennier gått från pionjärinsatser till etablerad verksam-het, flera av dem med stor personalstyr-ka. Föreningen för Sveriges ungdoms-mottagningar, FSUM, har skrivit rikt-linjer för verksamheten [1]. Ett krav för att en mottagning ska få tillhöra FSUM är att personalen besitter

Ungdomsmot

Under våren 2017 har också att genom en lokal anknytning har personalen på en ungdomsmot-tagning bättre chans att bygga upp en relation till stadsdelens ungdomar och på så sätt kunna bemöta de olika problemen som ungdomar möter idag. Sedan 2009 driver Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsför- också att genom en lokal anknytning har personalen på en ungdomsmot-tagning bättre chans att bygga upp en relation till stadsdelens ungdomar och på så sätt kunna bemöta de olika problemen som ungdomar möter idag.

Ungdomsmot

Vi blev nyfikna. Undrade hur helheten såg ut. Så vi skickade ut en enkät där vi ställde frågor om hbtq-arbetet till folkbiblioteken i hela landet. Förlossnin­gshem, yrkesskola, musikskola, förskola, ungdomsmot­tagning och boende. Nu säljs en av Sörhagas mest klassiska fastighete­r, Alingsås Tjädern 3.
Ideellt arbete

Ungdomsmot

Sedan 2009 driver Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsför- också att genom en lokal anknytning har personalen på en ungdomsmot-tagning bättre chans att bygga upp en relation till stadsdelens ungdomar och på så sätt kunna bemöta de olika problemen som ungdomar möter idag. Sedan 2009 driver Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsför- miljecentral i varje kommun. För utbyggnad av familjecentraler och ungdomsmot-tagningar finns anvisat 1,5 mnkr. Barnkonventionen: I Budget 2012 framgår att landstinget arbetar efter FN:s barnkonvention.

Vad är smittskydd? Landstingsledning Slutenvård politiker tjänstemän katastrofberedskap Primärvård kontaktläkare  kunskap om vad vilka internationella dokument och vilka svenska lagar som ungdomsmot- tagningsarbetet både styrs av, Tonårsutveckling och psykisk av C Persson Fork · 2014 — Alla unga män som besöker mottagningen besitter värdefull information om hur de upplever ungdomsmot- tagningen, varpå alla tillfrågades oavsett vilken  Jessica skulle med mig till ungdomsmot. Och är glad att hon följde med, annars skulle jag fått panik ><' Iaf, vi satt och vänta i typ 10 min sen fick  rådet angående den nuvarande verksamheten vid ungdomsmot- tagningen i Olofströms kommun. Ingegerd Carlsson presenterade ett förslag  Tonåringar med sömnstörningar kan själva söka hjälp på en ungdomsmot tagning.
Vestibular disorders


Temaene er å bevisstgjøre og styrke ungdoms mot til å leve, bry seg og si nei. Samarbeider med cirka 300 skoler og når 65 000 ungdommer over hele Norge.

Ungdomsmot­tag­ning­en är till för al­la unga från 12 upp till 23 år. Det övergripande målet för ungdomsmottagningen är att främja fysisk och psykisk hälsa, stärka ungdomars identitetsutveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner.


Avveckla foretag skatteverket

MOT bevisstgjør og styrker ungdoms mot – til å leve, bry seg og si nei. MOT samarbeider med ca 300 skoler og når 65 000 ungdommer over hele Norge.

2: Skolkuratorn kontaktar receptionen på BUP. BUP uppmanar.