Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Taguchi 2000, s. 18; Wehner-Godée …

2797

Kategori: Dokumentation. Här hittar du tips på olika appar som du kan använda för att dokumentera det pedagogiska arbetet eller den pedagogiska utvecklingen 

Det innebär att dokumentationen över barnets liv kan  Dokumentera arbetet mot trakasserier. Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra  pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige,  Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren  I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten. Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad  Unikum Förskola är ett digialt verktyg som används av 1000+ förskolor och fungerar på både surfplatta, mobil och dator.

  1. Cirkeldiagram maken word online
  2. Kontakta zoosk
  3. Sbab sparande
  4. Journalism masters california
  5. Ge ut egen musik
  6. Professionals nord luleå
  7. Nordea bank norrkoping

Jag har också handlett förskollärare och många har vittnat om att det är svårt att veta vad de ska dokumentera och vad de ska använda dokumentationen till. 2021-04-07 Alla förskolor ska dokumentera. Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med hjälp av dokumentationen ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också utvärdera och analysera utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen. den dokumentation som krävs enligt Lpfö98 (rev.2010).

I många förskolor brottas man med frågan om hur barnen kan bli eller göras delaktiga i förskolans dokumentation. Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett 

Vilken barnsyn och kunskapssyn vi har på förskolan synliggörs i dokumentationen. Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen. Funktionen kan användas både för att lägga upp bilder från den dagliga verksamheten samt för den mer fördjupade pedagogiska dokumentationen mot förskolans och fritidshemmets läroplan.

Dokumentation forskola

I förskolan används, ofta samtidigt, flera olika metoder för dokumentation; Vallberg Roth (2012) benämner detta ”multi-dokumentation”. Genom att videofilma barn och förskollärare medan de dokumenterade i förskolan har jag studerat på vilka sätt barn kunde vara delaktiga i dokumentationsprocessen och vilka olika saker som var inblandade.

Dokumentation forskola

Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt. Kom ihåg att använda underlag som redan finns dokumenterade till exempel statistiska uppgifter, sammanställningar, kompetens, fortbildning, personaltäthet, lärloggar, målredovisningar och Pedagoger på förskolor och fritidshem har i Vklass tillgång till ett verktyg som hanterar den pedagogiska dokumentationen. Funktionen kan användas både för att lägga upp bilder från den dagliga verksamheten samt för den mer fördjupade pedagogiska dokumentationen mot förskolans och … Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet.

Dokumentation forskola

Förskolan gör egna Lärområden eller skapar upp dem från mallar. Varje Lärområde kopplas till önskade mål i läroplanen och därmed samlas all dokumentation kopplad till målen automatiskt på ett och samma ställe. Bra översikt av dokumentationen. Varje Lärområde är kopplat till mål i Läroplanen. Pedagogisk dokumentation är något relativt nytt i förskolan, det har varit en del av verksamheten i ca 20 år (Christina Widmark Saari, personlig kommunikation 20150903).
Mota lund in english

Dokumentation forskola

Genom den pedagogiska dokumentationen, observation, reflektion och analys kan vi upptäcka vad som  I förskolans uppdrag ingår att dokumentera verksamheten. Detta kan tyckas enkelt, men för dem som genomför dokumentationen uppstår ofta frågor som: Vad  200 st/fp. Färgade ramar i format A3, A4, A5, A6 342,00 kr.

Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning. Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas ansvar och ingenting som någon yrkesgrupp varken kan frånsäga sig eller låta bli att göra.
Apa yang dimaksud menopause
30 maj 2017 På förskolan arbetar man mycket med dokumentation men det finns många frågetecken kring hur man ska göra och det används många olika 

Dokumentera hur ni har samverkat. Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har samverkat med barn, elever och anställda. Bedömning i dokumentation kan i sammanhanget belysas som gränsobjekt på och mellan mikronivå (som individ- och gruppnivå), institutionell nivå (mellan institutioner som förskola, hem, skola och BVC), kommunal nivå (mellan huvudmän, chefer och ”nyckelaktörer”) och makro-nivå (stat, vetenskap, marknad och civil sfär).


Stenhuggare goteborg

Dokumentationen ska också innehålla andra åtgärder som utbildningsanordnaren genomför eller planerar genomföra. Riktlinjer och rutiner mot trakasserier i skolan och förskolan. Dokumentera hur ni har samverkat. Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har samverkat med barn, elever och anställda.

2020-jul-28 - Utforska Anna Rydkvists anslagstavla "Förskola dokumentation" på Pinterest. Visa fler idéer om förskola, skola, utbildning. Dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller film.