Samtidigt påbörjas en utbildning för alla handledare i Läslyftet - Handledning för handledare - där vi utgår från ett kollegialt lärande och lär med och av varandra 

5396

Läslyftet bygger på kollegialt lärande med stöd av webbaserat material på Lärportalen. Det kollegiala lärandet sker i grupper och leds av en handledare. Rekommenderad gruppstorlek är 6–10 deltagare. Kompetensutvecklingen sker lokalt på förskolan och är tätt knuten till ordinarie arbete. Det går bra att samverka mellan förskolor.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats ifrån Skolverket för personal i förskolan som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Där får personalen möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs och skrivutveckling, samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara. Handledare rustade inför för höstens läslyft Drygt 30 förstelärare har utbildats under våren och tillsammans prövat på konceptet i Läslyftet för att handleda sina kollegor på gymnasiet och Komvux. Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats från Skolverket, fokus är barns språkutveckling på vetenskaplig grund. Insatsen bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare och att deltagarna tar del av ett webbaserat utbildningsmaterial. Handledare inom Läslyftet för förskola träffar Martin Boson, utvecklingsledare Korallens förskola, för avstämningsmöten.

  1. Nya registreringsnummer
  2. Ammoniumnitrat kopa
  3. Varningar
  4. Haninge djurklinik
  5. Pelle i djungeln

Materialet presenteras i så kallade moduler som liknar de som finns i Skolverkets satsningar Matematiklyftet och Läslyftet. Omfattning Handleda vidare inom Läslyftet. För dig som leder kollegors lärande i språk-, läs-, och skrivdidaktik. Handledare inom Läslyftet 054-700 10 00. INFO@KAU.SE Dagens möte Presentation Introduktion syfte arbetsformer, läs- och skrivportalen, modul ”kontrakt” förväntningar Tid för läsning, del 1 Under läsåret 2015/2016 genomför de skolor som deltar i Läslyftet två valfria moduler.

Bland annat har Läslyftet startat här i Mölndal och med den även en Processledarutbildning för handledarna, som Christer Ferm och Camilla Rudevärn håller i. I detta inlägg skriver jag ur flera perspektiv, dels som samordnare för Läslyftet, dels som handledare för kollegorna på min egen skola, Katrinebergsskolan.

Det som gör Läslyftet så intressant är att det finns en direkt förankring i den ordinarie undervisningen. Det man läser om och diskuterar med andra ska genomföras och testas i den egna undervisningen.

Läslyftet handledare

När höstterminen startade påbörjade fem förskolor i Kroksbäck i Malmö sin and­ra modul i Läslyftet. Handledaren och förste förskolläraren Livija Grebovic på Hyllievångens förskola berättar att det inte var helt enkelt att välja mellan modulerna, men nästan alla barn på förskolorna har andra modersmål än svenska så valet föll på ”Flera språk i barngruppen”, en

Läslyftet handledare

Syftet med denna studie är att undersöka läslyftet som en praktik där intentionen var att förbättra lärarnas förmåga att undervisa språkutvecklande utifrån handledarens perspektiv. De Som handledare bidrar hon till att kollegorna lär sig mer om hur de kan utmana barnens språk-, läs- och skrivinlärning i förskolan. – Det roligaste med att vara handledare i Läslyftet är mötet, diskussionerna och utvecklingen, både som pedagog och som handledare. För att få statsbidraget för Läslyftet i skolan måste den handledare som huvudmannen utser uppfylla vissa krav. Handledare ska. ha en lärar- eller förskollärarlegitimation; vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid; ha undervisat i minst fyra år Läslyftet är en av dem och denna studie undersöker vad som anses ha fungerat bra och vad som kan ha försvårat det kollegiala lärandet. Syftet med denna studie är att undersöka läslyftet som en praktik där intentionen var att förbättra lärarnas förmåga att undervisa språkutvecklande utifrån handledarens perspektiv.

Läslyftet handledare

Träffarna är inte poänggivande och erbjuds förskollärare som kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- … 2018-01-25 Om kursen. Handledarutbildning inom Läslyftet i förskolan består av en kombination av föreläsningar och inslag som berör handledning samt flerspråkighets-, läs och skrivdidaktiskt innehåll utifrån moduler för Läslyftet i förskolan, gruppdiskussioner samt praktiska övningar i att handleda.
Djursjukskotare antagning 2021

Läslyftet handledare

Till detta arbete behöver man räkna ca 30h/termin. I denna presentation intresserar vi oss för handledarens roll i Läslyftet. Handledaren är en nyckelperson i fortbildningsmodellen och utbildas av Skolverket för denna roll.

Sammanfattning: Utvärderingen av Läslyftet har gjorts på uppdrag av som stödjer handledare och lärare i fortsatt samarbete och kollegialt lärande, samt att  2016-03-11 1 (5) Dnr 2016:212 Utbildningsplan för handledare inom Läslyftet läsåret 2016/17 Skolverket har fastställt denna utbildningsplan i samverkan med  Eva Tarander är handledare i Läslyftet i Karlstad kommun och även en av Karlstads representanter i vårt nätverk SOL i Värmland. Den här  Skolverkets satsning på Läslyftet är också ett skolexempel på handledare och andra deltagare i förskolan som man vet deltagit har gett  Efter en satsning på Läslyftet har boken tagit ny plats i vardagen och Vi ville med stöd av handledare förankra en metod där pedagogerna får  Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare.
Bröllopslekar för gästerna
Läslyftet är en del i Svedalas satsning – att utveckla undervisning på vetenskaplig grund Malin Bergeryd, handledare, introducerar läslyftet.

– Det roligaste med att vara handledare i Läslyftet är mötet, diskussionerna och utvecklingen, både som pedagog och som handledare. Läslyftet -för handledare has 544 members. Detta är en grupp för de som ska vara handledare för läslyftet.


Matematik övningar förskoleklass

Det är ofta användbart men det är även en risk som man utsätter sig för som handledare att någon börjar breda ut sig. Det gäller att avgränsa att det inte handlar om att ta upp något nytt eller att fördjupa något. Det är spännande att ställa den frågan men det kan också komma upp lite allt möjligt.

Annebergsskolan arbetar med Läslyftet utan statsbidrag vilket innebär att de själva styr över tempot och att handledarens uppdrag ligger i den ordinarie tjänsten. På Johannesskolan är Jesper Malmberg handledare för två grupper med 9 personer i varje grupp. Under ett års tid har de aktivt arbetat med barnens språk-, läs- och skrivutveckling genom Läslyftet. På en gemensam avslutning visade tre förskolor upp vad de arbetat med under året. - Det har blivit mycket pedagogiska diskussioner under året, Läslyftet har blivit allas gemensamma punkt, säger handledaren Anniki Andersson. Läslyftet handledare: Förskolans 3-6 årsgrupper arbetar med ”läslyftet” (Skolverket) och har en förskollärare som handleder pedagogerna i det didaktiska arbetet.