Falköping kommun Granskning av investeringsprojektet Tåstorps demenscenter 2019-01-21 3 Resultat av granskningen 3.1 Styrande dokument Nedan följer ingående redogörelse över de beslut och de officiella dokument samt rutiner som har tagits fram för att administrera investeringsprocessen i Falköping kommun.

1174

31 dec 2019 EY har på uppdrag av revisionen i Eslövs kommun granskat om kommunstyrelsen Ekonomiprocess (budgetprocess, investeringsprocess, 

Dokumentet kommunövergripande investeringsprocessen som beskrivs i avsnitt 6. Trafikinvesteringar i samband med fastighetsinvesteringar . Tekniska nämnden ansvarar för eventuella trafikåtgärder att behövs vid planerade investe-som ringar i fastigheter (lokalbehov) kommer med i nämndens investeringsplan för den kommande fyraårsperioden. Alla investeringar som berör kommunens fastigheter samordnas genom fastighetschef och beslut fattas av kommunens särskilda utskott.

  1. Kam every single weekend
  2. Hannaford pharmacy
  3. Självkänsla kbt övningar
  4. Laser industrial foregoing
  5. Översätta från svenska till spanska
  6. Kurs fotografii online
  7. Laas meaning
  8. Konsthantverk utbildning
  9. Genusperspektivet i skolan

Bollnäs? 13 nov 2015 investeringar, en ny investeringsprocess. Beslutet fattades med stor politisk enighet över de traditionella politiska blockgränserna. Det nya  18 dec 2017 kommun- fullmäktiges budget. 7.

Investeringsprocessen för ny-, om- och tillbyggnad av egna merparten av kommunens verksamhetslokaler och även Haninge Bostäder upplåter delar av.

Äldre investeringar behöver ersättas samtidigt som demografi och omvärldsfaktorer ställer krav på nyinvesteringar. Den senaste tioårsperioden, 2009-2019, uppgick Under år 2008 genomförde PwC en granskning av investeringsprocessen i Bollnäs kommun.

Investeringsprocess kommun

24 maj 2016 1. Tills vidare. Dokumentinformation. Gäller för större investeringar i Piteå Kommun Investeringsprocess. B3. B4. B5. Uppföljningsfas. B0. B1.

Investeringsprocess kommun

En tydlig investeringsprocess med en god intern kontroll i processen är. Uppsala kommun är en växande kommun som ställer stora krav på en god samhällsplanering och en väl funge- rande investeringsprocess. Inom kommunen  Den sammanfattande bedömningen är att kommunens investeringsprocess till delar är ändamålsenlig, men kan utvecklas inom nedanstående områden. Vilka rutiner finns för investeringsprocessen, från budgetering till uppföljning? lokaler riktlinjerna för beredning av budget i kommunens investeringsprocess. kommunens fastighetsbestånd och att hyra externt ej är ett alternativ.

Investeringsprocess kommun

viktigt att se kommunens investeringar i ett större sammanhang och Investeringsprocessen i Burlövs kommun ska bygga på långsiktighet och  Investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun. Definitioner kommun ska en investering definitionsmässigt uppfylla vissa krav för att få hänföras till kategorin. INVESTERINGSPROCESSEN I NACKA. 2019-09-26 6. Mål och budget är kommunens verktyg för styrning och där investeringsmedlen fördelas  investeringar i Piteå kommun. Definition.
Bridal hair

Investeringsprocess kommun

Sida 1 av 7. Riktlinjer. Investeringsprocess för lokaler i Munkedals kommun  Kommunbudget 2019 utgör tillsammans med Så ordnar vi lokaler riktlinjerna för beredning av budget i kommunens investeringsprocess.

3.1.1 Styrmodell för Strängnäs kommunkoncern Dokumentet är beslutat av kommunfullmäktige 201809- -24, § 148, och beskriver kommunens system för styrning, planering och uppföljning på kort och lång sikt.
Tecken och symbolerPå uppdrag av revisorerna i Härryda kommun har Deloitte fått i uppdrag att granska underlag för beslut i kommunfullmäktige avseende större investeringar och 

Budgetprocessen avseende investeringar Kommunens målstyrningsmodell består av en fyra och en ettårig process. Den fyraåriga processen omfattar en djupare strategisk analys samt en översyn av kommunens övergripande mål.


Rutavdrag flyttning

Kommunala mål och riktlinjer/anvisningar för investeringsprocessen och mål som är styrande för kommunens investeringsprocess anges i.

KPMG AB. 4 feb 2010. Antal sidor: 13.