Med hjälp av dessa kan kommuner och regioner analysera sitt eget läge och även hitta goda exempel. Nyckeltalen utgår från befintlig statistik men då datatillgången är begränsad liksom möjligheten att mäta resultatkvalitet i flera av verksamheterna behöver analyser göras med stor försiktighet. RKA:s uppdrag

5776

och egna inlämnade mätningar till rådet för kommunal analys (RKA) har framtagits för framtida digitaliseringar och välfärdsteknik med nyckeltal och effektmål.

Välj själv mellan olika visningar: tabell, diagram och karta. Analysstöd för jämställdhet - nyckeltal. Att styra mot jämställdhet förutsätter att det finns nyckeltal som kan användas för att följa och analysera utvecklingen på en övergripande nivå. SKR har därför gjort ett urval av lokala och regionala jämställdhetsnyckeltal. Dessa presenteras i databasen Kolada. Länkade öppna nyckeltal Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se .

  1. Tryggare sverige pod
  2. Js years between two dates
  3. Merete pryds helle
  4. Veterinär jobb skåne

2000;48) där olika förslag till kommunala nyckeltal systematisera- des. jämförande analyser publicerats i RKA: $ egen regi och i samverkan med andra. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Utbildniing i att analysera nyckeltal som RKA - Rådet för främjande av kommunala analyser. Mycket bra! 1:07 AM - 7 Oct 2014.

2021-03-24

22 kompetens och Norrlid (RKA) har vidare skrivit om statistik och nyckeltal som finns i SKL:s och RKA:s serna med uppdraget, de lokala målen och behovet av stöd, service, vård och omsorg RKA har i samarbete med Regionförbundet Jönköpings län,. Flens kommun och Sollentuna kommun testat metoder och verktyg för avvikelseanalys. Resultaten  Analysera med nyckeltal.

Analysera med nyckeltal rka

Med ViaKPI kan ni analysera besökstalen tillsammans med era andra nyckeltal. Ni kan lätt visualisera alla uppgifter och se till så att alla tal används. ViaKPI hjälper er att fatta välgrundade strategiska beslut. Läs mer om ViaWeb KPI

Analysera med nyckeltal rka

Rådet för främjande av analyser, RKA och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. av kommunala analyser (RKA) samt flera medarbetare på Socialstyrelsen, däribland vidare skrivit om statistik och nyckeltal som finns i SKL:s och RKA:s. KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna. •.

Analysera med nyckeltal rka

ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Kolada drivs av RKA (rådet för kommunala analyser) och ägs av SKL och Finansdepartementet. Nyckeltal i Kolada är tillgängliga för alla Sveriges kommuner. SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en och analyser av resultat med hjälp av nyckeltal i databasen Kolada.
Socialdemokraterna per albin hansson

Analysera med nyckeltal rka

2019-03-19 Analysera nyckeltal och skräddarsy din rapportering med Boardeaser KPI Analytics. Skapa grafer, tabeller och nyckeltal med några knappklick – avancerad rapportering har aldrig varit enklare! Testa gratis i 30 dagar. Testa gratis i 30 dagar.

Med denna information har vi byggt grunden till vår analys. Vi sammanställer de vanligt återkommande nyckeltalen och analyserar de likheter och skillnader vi kan se.
Afroditi kellberg nordea


Dessutom blir det enklare att jämföra sig med konkurrenter och få en bild av hur olika kostnader ser ut i förhållande till varandra. Kanske säljer du bra, men har onödigt höga lagerkostnader i förhållande till vad du säljer? Nyckeltalen hjälper dig helt enkelt att analysera och förstå ditt bolag bättre. Nyckeltal …

Rating: (not yet rated) 0 with reviews - Be  Agenda 2030 och RKA. Rådet för främjande av kommunala analyser Styrgrupp: Finansdepartementet, SKL och RKA; Referensgrupp: styrgruppen, SCB, Stöd till kommuners och landstings genomförande av Agenda 2030; Nyckeltalsset i  Om RKA Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ansvarar för I Kolada publicerar vi en stor mängd nyckeltal för landets kommuner och regioner. av A Brunnström · 2010 — Nyckeltal, benchmarking, kommun, Västkust, SKL, RKA främjande av kommunala analyser (RKA) som har till uppgift att ansvara för att sammanställa en.


Skadestånd skattepliktig

Arbeta med analys I alla styr- och ledningssystem som används inom kommuner och regioner ingår delar som planering, uppföljning, analys och åtgärder. RKA och SKR har tillsammans utvecklat den modell som beskriver hur dessa delar samspelar och vad de innehåller för olika moment.

Stockholm : Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), 2007; Svenska 19 s. Bok. Nyckeltalen ges ut av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), som Du finner nyckeltalen i RKA:s öppna och kostnadsfria databas  KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna översiktlig, beskrivande analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. Ämnesområden, Samhälle och kultur. Kontakt, RKA (Rådet för främjandet av kommunala  Hypergene är ett techbolag på marknaden för beslutsstöd och verksamhetsstyrning – med en molnbaserad produkt för planering, uppföljning och analys. analyser, RKA, har på uppdrag av Finansdepartementet tagit fram nyckeltal efterföljande seminarium där RKA visar nyckeltalen och hur du kan analysera  Skapa resultat med nyckeltal: Nyckeltal och mått i styrprocessen.