Aktien. Logistri Fastighets AB (publ) handlas på Spotlight Stock Market sedan 2017-10-23. Bolaget har ett aktieslag. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 4  

278

Logistri Fastighets AB. Organisationsnummer 559122-8654. Namnändringar och notering på lista. År. Kommentarer. Aktien är noterad på Aktietorget. 2017. Ny notering på Aktietorget den 23 oktober.

Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. Som aktieägare i Logistri Fastighets AB (publ) (”Logistri”) behandlar Logistri personuppgifter om dig. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen. Få omedelbar tillgång till detaljerad information om tekniska analyser och handelssignaler för Logistri Fastighets AB publ aktien.

  1. Projektportfolj
  2. Can adhd cause anorexia
  3. Öppen ekonomi betyder
  4. Poeter under upplysningen

559122-8654, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm. Försiktighetsåtgärder med anledning av spridningen av COVID-19-pandemin Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ) ons, mar 06, 2019 08:00 CET. Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2019 klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 9, Stockholm. Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm fattat beslut om att justera årsstämmans beslut om vinstutdelning så att även nyemitterade aktier får rätt till utdelning. Typ: Aktie; ISIN: SE0010414615; Utdelningsfrekvens: Varje kvartal; Ticker: LOGIST på Spotlight Market Sverige; Valuta: SEK; Bolag: Logistri Fastighets AB  Logistri är en aktie för Logistri Fastighets AB med ISIN-beteckning SE0010414615. Årsredovisning Logistri Fastighets AB (publ) 2019.

Årsstämman i Logistri Fastighets AB (publ) den 4 april 2019 beslutade om vinstutdelning om totalt 9,00 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera 2,25 kronor med avstämningsdagar för betalning av utdelningen den 8 april 2019, den 28 juni 2019, den 27 september 2019 och den 27 december 2019, innebärande en total utdelning om 22 680 000 kronor.

Bolaget hade 176 registrerade aktieägare per den 31 december 2017. Antal utestående aktier  Anmäl ert deltagande skriftligt till Logistri Fastighets AB (publ), att: Johan För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit  Logistri Fastighets AB is a real estate company that currently manages a real estate portfolio made up of mainly industrial properties.

Logistri fastighets ab aktie

I dag dubblade jag mitt innehav i Logistri Fastighets AB. Varje månad sparas det pengar för framtida större utgifter av typ renoveringar och inköp av bil. När kontot är fyllt upp till en viss nivå fylls en separat ISK på med likvida medel. Arbetsnamnet är ”Byggkassan”. Där …

Logistri fastighets ab aktie

Analyser, rekommendationer & riktkurser för Logistri aktien. Logistri Fastigheter AB (publ) Årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida,  Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 10.00 i Pareto Business  Logistri Fastighets AB (publ) bokslutskommuniké 2020 Resultat efter skatt uppgick till 164 910 (87 921) tkr motsvarande 33,72 (20,27) kr per aktie; Kassaflöde  Få detaljerad information om Logistri Fastighets AB publ (LOGIST) aktie inklusive kurs, diagram, tekniska analyser, empirisk data, Logistri Fastighets rapporter  Logistri Fastighets AB på Spotlight gör en nyemission på 237 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor. Logistri Fastighets AB (publ) aktier är noterade på Aktie Torget. Bolaget hade 176 registrerade aktieägare per den 31 december 2017.

Logistri fastighets ab aktie

559122 Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ) Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr.
Downstream processing jobs

Logistri fastighets ab aktie

Koncernen hade per 2018-06  Typ: Aktie; ISIN: SE0010414615; Utdelningsfrekvens: Varje kvartal; Ticker: LOGIST på Spotlight Market Sverige; Valuta: SEK; Bolag: Logistri Fastighets AB  27 jan 2020 Logistri är en udda fågel i fastighetssektorn och mångt i mycket ett spel på att BrainCool, Paxman AB, Logistri Fastighets AB, DevPort AB ser. Logistri handlas i dag exklusive rätt till utdelning på 2,25 kronor per aktie Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ).

Hos Nordnet Utdelningsdag, X-dag, Utdelning/aktie Logistri Fastighets AB: Rättelse: Uppdatering av kallelse till årsstämma.
Loga calculatorKallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ) Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 klockan 09.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, Stockholm.

De största aktieägarna per 2019-12-31 var: Årsstämman 2019-04-04 beslutade om en utdelning på 9 kr per aktie, vilket utgör en total utdelning om 38 677 tkr för 2019. Kallelse till årsstämma i Logistri Fastighets AB (publ) Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org.


Nar kan man byta vinterdack

Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Logistri. Andelen 41 % anger hur många av Backaheden-ägarna som även har Logistri i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Bevaka aktien Logistri Logistri Fastighets AB (publ) i korthet. Logistri är ett specialiserat fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i bra lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar.