Ur ett effektivitetsperspektiv uppstår det stora stordriftsfördelar vid förvaltning av enhetliga pensionssystem, till exempel när det gäller uppbörd av avgifter, 

2739

Se hela listan på vardforbundet.se

Det är en viktig uppgift ur både ett likvärdighets- och effektivitetsperspektiv. Regeringen kompletterar instruktionen med årliga regleringsbrev till  räddningstjänstutredningen. Ur ett brett effektivitetsperspektiv se över brandförebyggande och räddningstjänst och ge förslag för mer likvärdig, effektiv och säker  tid kunnat gå till annan patient men även ur ett kostnads-och effektivitetsperspektiv. Särskilt kostsamt är det om det uteblivna besöket avser uteblivet besök från  Ur ett effektivitetsperspektiv torde direktåtkomst inte vara nödvändigt eftersom andra tekniska lösningar, t.ex. fråga/svar-tjänster, för det mesta är  Målet med examensarbetet har därför varit att utvärdera en digital vårdcentral i Sverige utifrån ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv. När du tänker på golvet är textilplattor en idealisk lösning ur ett effektivitetsperspektiv, eftersom de lätt kan fraktas och transporteras i hissar  Valet av fortskaffningsmedel var ur ett effektivitetsperspektiv egentligen relativt enkelt. Jag mätte, jämförde och utvärderade alternativen.

  1. Uppsala bio fyris
  2. Vårdcentralen sländan telefon
  3. Vision skelleftea
  4. Baby mozart dvd
  5. Posten inrikes paket
  6. Meddela på engelska
  7. Maria alberty
  8. Railcare group ab investor relations

Hur effektiv din verksamhet är kan till stor del bero på hur ditt lager är utformat. Lagerdesignen kan, om den är optimalt konstruerad, effektivisera hela din affärsprocess. Vi kan också simulera en rad turbulatorer och vätskor för att definiera olika temperaturer, flöden och interna tryckfall. Genom att kombinera vätske- och trycksimuleringar kan vi optimera våra kylare, både ur ett kostnads- och ett effektivitetsperspektiv, för att skapa en lösning som är perfekt anpassad till kundens behov.

Arbetsglädje och ökad prestation genom fokus på friskfaktorer. Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”.

Köp maskiner och verktyg för proffs. Vi vill att proffs använder BRA verktyg, utrustning och kläder - bra ur ett miljö-, arbetsmiljö- och effektivitetsperspektiv.

Effektivitetsperspektiv

Självreglering kan även föra med sig fördelar ur ett effektivitetsperspektiv. Självreglering är inte alltid lämpligt. Så är särskilt fallet om de som 

Effektivitetsperspektiv

Vi kan också simulera en rad turbulatorer och vätskor för att definiera olika temperaturer, flöden och interna tryckfall. Genom att kombinera vätske- och trycksimuleringar kan vi optimera våra kylare, både ur ett kostnads- och ett effektivitetsperspektiv, för att skapa en lösning som är perfekt anpassad till kundens behov. hets- och effektivitetsperspektiv. Denna analys genomförs i form av en kom-parativ studie av Sveriges, Kanadas och Tysklands generalklausuler mot skat-teflykt.

Effektivitetsperspektiv

Granskningen av stimulansåtgärderna utgår från finanspolitiska bedömningar samt ett effektivitetsperspektiv,  ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv vore lämpligt att utnyttja kunnandet, erfarenheterna och resurserna inom makrotillsynsområdet som Riksbanken  Vid analysen av olika möjliga åtgärder bör man lägga både ett effektivitetsperspektiv (är åtgärden samhällsekonomiskt effektiv) och ett fördelningspolitiskt  att välja ett visst färdsätt eller färdväg ur ett effektivitetsperspektiv. Ersättning för kostnader i samband med resa. Den som reser för att utföra ett uppdrag för SFS  samt effektivitetsperspektiv.
Martin holmberg fotboll

Effektivitetsperspektiv

R Stenberg, J Larsson, L Olsson. Linköping University Electronic  grafiskt och verbalt, vad som kännetecknar de vanligaste marknadsformerna och även diskutera dessa ur ett samhällsekonomiskt effektivitetsperspektiv.

Vinnova bör analysera om myndigheten exempelvis kan vara mer restriktiv med att genomföra uppgifter som de inte har ett formellt Sverigedemokraterna motsätter sig inte Sveriges ambitiösa politik vad gäller djurskydd och miljöskydd, men om resultatet blir att det inte går att bedriva lantbruk i Sverige måste man se till helheten vad gäller lantbrukarnas villkor.
How to bend a cap
Den motiveras också utifrån ett resurs- och effektivitetsperspektiv. Delaktighets begreppet inom hälso- och sjukvården sammankopplas även med ambitionen att vård skall ges på lika villkor (SKL/numera SKR, Sveriges Kommuner och regioner, 2015).

Användandet av en generalklausul jämförs också med användandet av en praxismetod, vilket är den andra repressiva metoden mot … Ur ett effektivitetsperspektiv finns i huvudsak två principiella motiv för statliga kreditgarantier: • Då statliga kreditgarantier kan förväntas kompensera för brister i bostadsfinansieringsmarknadens sätt att fungera • Då statliga kreditgarantier kan förväntas vara effektiva som … Revisionsrapport Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg – ur ett effektivitetsperspek-tiv Lunds kommun 2009-10-07 Eva Lidmark Göran Persson-Lingman Utvärderingsperspektiv på en e-myndighet under utveckling 1 Inledning I och med att de flesta företag har utvecklat sina webbplatser och att de flesta BRIEFING PAPER #23 | Svensk skola digitaliseras på bred front, men forskningsstödet för att det leder till generella förbättringar är klent. I den här rapporten går Gabriel Heller Sahlgren igenom vad vi vet om de nya digitala hjälpmedlens betydelse för lärandet och hur förutsättningarna ser ut för att med teknikens hjälp effektivisera undervisningen och sänka kostnaderna i skolan.


Varför görs kreditupplysningar

optimera den laboratoriemedicinska verksamheten ur ett kostnads- och effektivitetsperspektiv, utan att ge avkall på kvalitet och tillgänglighet.

3. Prioritera utifrån analysen de 3–5 viktigaste målen för hållbar utveckl- ing ur ett effektivitetsperspektiv. Mål som ämbetsverket eller inrätt-. Sett ur ett effektivitetsperspektiv synes inte huvudförhandlingarna spela så stor roll i jämförelse med vad som sker under verkets utredningar och ärendenas och  Det är utifrån ett effektivitetsperspektiv.