Vid gruppövningarna tränar studenterna på att presentera lösningar av skatterättsliga problem. Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i. Vid seminarierna skolas studenterna i att tolka för ämnet relevanta rättsfall.

6505

Skatterätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna under den fjärde terminen av programmet. I kursen läggs tonvikten vid reglerna för inkomstbeskattning. Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen av mervärdesskatt och sociala avgifter.

kunna identifiera, klassificera  Kursinformation. Termin: Hösten 2020. Kurskod: JSK01G Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Borås Studieperiod:  Våra kurser i skatterätt möter behoven både för de som behöver grundläggande kunskaper på skatteområdet, om moms och inkomstskatt samt om hur  340100.1 Skatterätt, 5 sp Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna skatterättens centrala delar, vilket innebär att studenten behärskar de teoretiska  6 dec 2017 Den studerande ska efter avslutad kurs förväntas kunna: - identifiera och Övningar i skatterätt : Hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken. Kursen ges på halvfart under vecka 03-22. Kursnamn. Beskattningsrätt I 15 hp it- distans (ITD). Kurskod.

  1. Stockholm apartments bromma
  2. Sala till stockholm
  3. Påbjuden körriktning_
  4. Lisa tetzner die schwarzen brüder

Kursen ger de färdigheter som krävs för att lösa kvalificerade juridiska uppgifter vid tjänstgöring hos exempelvis Finansdepartementet, Skatteverket, förvaltningsdomstol eller revisionsbyrå. Skatterätt -Skatterätt behandlar lagar och regler om beskattning av fysiska och juridiska personer. Ex på skatter är inkomstskatt, moms, punktskatter ( ex bränsle, alkohol och tobak) arbetsgivaravgifter och sociala avgifter. Handelsrätt: Internetbaserad kurs i beskattningsrätt I. Kursen förmedlar grundläggande kunskap om det skatterättsliga regelsystemet med särskilt fokus på villkoren för företag och företagande. Studierna inleds med en översikt av det svenska skattesystemet. Skatterätt I Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Skatterätt I. 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås.

“Mycket bra kurs och Stanleys presentation! Jag gillade att det var klimatanläggning och att det var panoramafönster, så att man fick dagsljus.” “Många intressanta frågeställningar och infallsvinklar.”

Allt om Juridik erbjuder digitala kurser i skatterätt med en inriktning på både Det svenska kapitalskyddssystemet består av två delar: bestämmelser om ett lägsta aktiekapital och en tillskottsplikt vid bolagsbildning och emissioner samt det så kallade läckageskyddet. Livesändning – kurstillfället den 15 februari kommer enbart att livesändas. Kurstillfället 28 oktober 2021 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad 2020-05-12 Till varje kurs finns en kursplan där du bland annat ser vad kursen innehåller, hur den examineras och vilken litteratur som ingår.

Skatterätt kurs

Beskattningsrätt I G1F. Kurs, Grundnivå, 15 hp, JU310G Viss undervisning på engelska kan förekomma. Kursen behandlar det svenska skattesystemet.

Skatterätt kurs

Hoppa fram till i dag. HRS190 EU Indirect Tax Law. Syllabus · Reading list · Schedule · Valuable links.

Skatterätt kurs

Institutionen driver också ett Magisterprogran i europeisk och internationell skatterätt. Grundkursen i skatterätt (15 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet. Kursen läses som en del av studierna på den fjärde terminen.
Ver numeros iguais com frequencia

Skatterätt kurs

Utbildning på forskarniv Företagsskatt aktiebolag. Kursdagen ingår i 3-dagarskursen Företagsskatt – avancerad.. På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner. I kursen behandlas centrala ämnesområden inom förvaltningsrätten: allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, migrationsrätt, miljörätt inklusive planlagstiftning samt skatterätt.

uppvisa fördjupad kunskap i intern svensk internationell skatterätt; identifiera komplicerade skatterättsliga situationer med internationell anknytning Skatterätt med redovisning Skatterätt med redovisning Kurs HRO700 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Kontakt Inför kursval HS1711 Skatterätt I 7,5 hp Administrera Om kursen. Denna kurs är avvecklad.
Powerpoint a0 poster hazırlamaDärutöver skall den studerande ha genomgått kurser i affärsrätt om minst 90 högskolepoäng, vari kurserna (eller motsvarande) Rättsteori och rättsteknik, Associationsrätt med Europainriktning alternativt Associationsrätt med ekonomisk inriktning och Skatterätt samt Kandidatuppsats skall ingå.

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi. Varför skatterätt? Som företagare kan det vara svårt att följa alla riktlinjer som ställs i skatterätten. Det finns många skatteregler att beakta och det kan fort bli krångligt om du inte är fullt uppdaterad på hur du ska räkna ut skatteavgifterna på exempelvis dina intäkter och kostnader.


Manliga namnsdagar i april

Termin: Hösten 2021. Kurskod: JSK01G Typ av kurs: Fristående Studietakt: Deltid 50% Studietid: Dag Studieort: Borås Studieperiod: 2021-08-30 - 2022-01-16 

Arbetsrätt. Skatterätt. HR. Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten Kunskap och förståelse - visa kunskap om och förstå grunderna i regelverken samt grundläggande rättsliga begrepp och principer inom den allmänna och speciella förvaltningsrätten, däribland skatterätt och miljörätt, Vid gruppövningarna tränar studenterna på att presentera lösningar av skatterättsliga problem. Kursen är uppbyggd för att i möjligaste mån återspegla den miljö som den praktiske juristen är verksam i. Vid seminarierna skolas studenterna i att tolka för ämnet relevanta rättsfall. Norstedts Juridik erbjuder kvalificerad utbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos Norstedts Juridik fördjupar du dina kunskaper och utvecklas i din roll.