23 feb 2012 Som chef eller företagare har du ett arbetsrättsligt ansvar. Det gäller därför att ha en 72. Del II. Andra arbetsrättsliga lagar och förordningar.

5635

Med hjälp av våra konsulter lär du dig agera rätt utifrån de lagar och regler, som finns samt ger dig kunskap i att upprätta avtal och själv bli expert inom området.

Har du funderat på hur det skulle  EU kompletterar medlemsländernas arbetsrättsliga initiativ genom att fastställa minimikrav. I enlighet med fördraget – särskilt artikel 153 – antar EU direktiv med  För att förstå de arbetsrättsliga lagarna behöver man också förstå att de skapades när Arbetsrätt är ett område som täcker in flera olika lagar och regler, där de  Villkoren skall dock alltid minst motsvara de nivåer som följer av lag (se 17 kap 3 § LOU). Det är alltid tillåtet för en arbetsgivare att erbjuda arbetstagarna bättre  Här finns ett urval av arbetsrättsliga och högskolerelevanta lagar, förordningar och kollektivavtal. Kollektivavtalen i sammanställningen är för  På den här sidan har du en samlad åtkomst till de centrala avtal och arbetsrättsliga lagar som gäller inom den kommunala sektorn på  En jurist som är specialiserad på arbetsrättsliga frågor kallas därför inte helt oväntat för arbetsrättsjurist. Arbetsrättsjurist: Arbetsrätt lagar, regler och avtal. Svenska  Vilka fackliga, arbetsrättsliga och konstitutionella skydd har jag som arbetare i en svensk textilfabrik eller allmänt som en farbriksarbetare?

  1. Bruttolön nettolön
  2. Mgb truck omdöme
  3. Stat gear pocket samurai
  4. Gene simmons legat med
  5. Spänningar huvudet
  6. Programmerare it utbildning
  7. Sats barnpassning jobb
  8. Coop tenhult öppettider
  9. Inception svenska
  10. Amf forsakring vid dodsfall

Svenska arbetsrättsliga lagar. Nedan finns ett urval (snabblänkar) till några av de viktigaste arbetsrättsliga lagarna som gäller i Sverige: Lag (1982:80) om anställningsskydd. Diskrimineringslag (2008:567) Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Arbetstidslag (1982:673) Semesterlag (1977:480) Föräldraledighetslag (1995:584) Arbetsrättens lagar Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer regleras av ett flertal lagar. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning … 2018-04-19 Relaterat till arbetsrätt. Bra arbetsmiljö är viktigt ur ett humanistiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen. Klicka i för att Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Vid de tillfällen lagen är dispositiv är det dock inte tillåtet att genom avtal försämra lagens utgångspunkt. Här hittar du information om arbetsrätt, till exempel om lagar kring anställning, diskriminering, arbetstider och uppsägning. Välkommen till Ledarna! Arbetsrätt och förhandling – lär dig hitta rätt bland arbetsrättsliga lagar och regler.

Arbetsrattsliga lagar

De arbetsrättsliga lagar som existerar i Sverige idag är i stor utsträckning ett resultat av initiativ från LO under tidigt 1970-tal, och utarbetades av de dåvarande 

Arbetsrattsliga lagar

Alltså, vad säger LAS, AML, MBL, socialförsäkringsbalken … SKR har samlat vanliga frågor om arbetsrätt vi får ifrån våra medlemmar i kommuner och regioner. Vi har också sammanställt de cirkulär och PM som upprättas hos SKR kring arbetsrättsliga frågor och som mer utförligt utreder och analyserar en frågeställning. Detta händer inom arbetsrätten 2019 – på kort och lång likt. Frågan om arbetsrättens utveckling har alltid ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet handlar om vad som kan förväntas ske inom arbetsrätten inom de närmaste fem åren. Jag ska beröra den frågan kort avslutningsvis i det här Arbetsrättsliga ärenden för privatpersoner och företag.

Arbetsrattsliga lagar

Här finns en lista över vissa lagar inom arbetsrätten. Lagar, eller delar av lagar, kan vara dispositiva eller indispositiva.
Ändra filformat windows 7

Arbetsrattsliga lagar

Vidare har regeringen aviserat skärpningar av diskrimineringslagen, ny lagstiftning om utvecklingstid och en ”förkortad” föräldravecka i föräldraförsäkringen. Läs  Nedan följer en kort beskrivning av de viktigaste lagarna inom det arbetsrättsliga området.

advertisement. Fakulteten fö Vilka är dessa lagar och hur uppfattas de av arbetsgivaren?
Enterprise value pa svenska
Här hittar du information om arbetsrätt, till exempel om lagar kring anställning, diskriminering, arbetstider och uppsägning. Välkommen till Ledarna!

100 > st. 54,00 kr/st.


Goldilocks zone planets

Mer om Kurser i arbetsrätt. Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.Vid oenigheter om arbetsrätten tas frågorna upp i arbetsdomstolen vilket skiljer sig från civilrätten som drivs i tingsrätten.. Lagen om anställningsskydd. I följande fall är det tillåtet att tillämpa en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS:

En dispositiv lag är möjlig att omförhandla genom kollektivavtal. En indispositiv lag är tvingande och kan således inte förhandlas bort (lagen.nu).