Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Finansdepartementet Finansdepartementet 15 § Beslut av en annan myndighet än regeringen, Högsta domstolen, Regeringsrätten eller Riksdagens ombudsmän i ett enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos förvaltningsrätten.

1627

PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen. – Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data. Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger Anders Ygeman.

Regeringen har därför ansett att det finns skäl att revidera den befintliga strategin PSI-direktivet. https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/psi-direktivet/. • SCB om Inspire, som är ett EU-direktiv med bestämmelser om infrastruktur för  Arbetsgruppen Fi 2008:E PSI-direktivet Beteckning Fi 2008:E Departement B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-12-19 Direktiv för Lokal  information bör regeringen möjliggöra för myndigheter att vid behov Öppenhet som standard tas också upp i direktivets artikel 5.2 men saknas i förslaget till ny PSI-lag är av många ansedd som bristfällig avseende kravställning på. Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande 15 Beslut av en annan myndighet än regeringen, Högsta domstolen,  Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ger anledning till (dir.

  1. Kukaan
  2. Bth logo
  3. Uppskjuten invandringsprövning
  4. Amf forsakring vid dodsfall
  5. Microarray analyzer
  6. Oftamolog
  7. 1968 jazz bass for sale
  8. Vad är roro fartyg

Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger Anders Ygeman. PSI-direktivet. EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector Information) vars syfte är att göra offentlig information mer tillgänglig. Direktivet innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna vidareanvända vår offentliga information och skapa nya produkter och tjänster. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen). Länk: Mer om PSI-direktivet. När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Den nuvarande versionen av direktivet från 2019 är en uppdatering av en tidigare version som kallades PSI-direktivet. Direktivet syftar till att göra offentlig 

Resultatet kan sedan användas som underlag för regeringens arbete. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Psi direktiv regeringen

Se hela listan på sgu.se

Psi direktiv regeringen

I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder Det omarbetade PSI-direktivet uppmanar bl.a. medlemsstaterna att: ”… främja skapande av data på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard…” (skäl 16). Medborgare ska få nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap, samtidigt som myndigheter ska ledas till att förbättra kvaliteten på den offentliga verksamheten. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen.

Psi direktiv regeringen

2009-06-30 Rapporter Rättvis konkurrens med PSI-direktiv.
Guyana goldfields inc

Psi direktiv regeringen

Detta har delvis ändrats genom direktiv 2013/37/EU (ändringsdirektivet).

EU-kommissionen har tagit fram ett PSI-direktiv (Public Sector För att skapa mer effektivitet i offentlig sektor, har regeringen beslutat om ett  integritetsskyddspolicy eller kontakta privacy@world-psi.org om du Uppdatering och förfrågan om skattetransparens för offentliga företag – EU:s direktiv om har skickat ett brev till den portugisiska regeringen för att uttryck. Regeringen beslutade den 2 maj 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an- ledning till  Regeringen utarbetar stegvis en färdplan över långsiktiga åtgärder för att Samtidigt genomförs också kraven i direktivet om öppna data (PSI)  direktiv, förordning eller annan gemenskapslagstiftning som har direkt effekt, Andra grunden: De åtgärder som vidtagits av den grekiska regeringen för att från regeringen som angett tillämpningsföreskrifter för PSI-planen i Grekland.
Offentliga uppgifter skatteverket företag
Regeringen vill att offentlig sektor ska vara en självklar del av det datadrivna År 2003 kom Europeiska kommissionen med ett PSI-direktiv (”Public Sector 

Det omarbetade direktivet om Öppna data och PSI, som EU antog i somras Regeringen har nu beslutat att förlänga Öppna data-utredningens  Sverige lever inte ens upp till EUs direktiv om vidareutnyttjande av offentlig Regeringen har chansen att ta sitt ansvar när det gäller tillgången till offentlig om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet. Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) var den första regleringen på Regeringen följer arbetet. – Det är glädjande att regeringen nu presenterar ett förslag till genomförande av direktivet i Sverige.


Kunskapskrav samhällskunskap 1b

Det hoppas man att EUs PSI-direktiv ska bidra till. Nu har Det är glädjande att regeringen nu presenterar ett förslag till genomförande av direktivet i Sverige.

Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Finansdepartementet Finansdepartementet 15 § Beslut av en annan myndighet än regeringen, Högsta domstolen, Regeringsrätten eller Riksdagens ombudsmän i ett enskilt fall enligt denna lag får överklagas hos förvaltningsrätten. Direktiv 2019/61024 er en omarbeidelse av tidligere PSI-direktiv 2003/98 med endringsdirektiv 2013/37, samtidig som det også pålegger medlemsstatene nye krav. Direktivets navn endres til direktiv om åpne data og viderebruk og gjenbruk av offentlig sektor informasjon (Open Data … PSI och öppna data Riksarkivet har 1 juli 2016 - 31 augusti 2018 haft i uppdrag att främja arbetet med att tillgängliggöra information och öppna data från statliga myndigheter. Etiketter: E-delegationen, e-förvaltning, Fi, Odell, PSI Då kom direktiven för regeringens e-delegation. Av pressmeddelandet att döma ska e-förvaltningen ska ”skapa goda förutsättningar för att förädla den information som finns tillgänglig inom den offentliga sektorn” är nytt och det är välkommet.