Mätning av PEF är viktig vid diagnos och uppföljning av astma. Guide för läkare med normalvärden och instruktioner för tolkning av PEF-kurva.

7012

Se hela listan på praktiskmedicin.se

Undersökningarna kan göras   23. sep 2019 Kilde: Folkehelserapporten 2014, kapittel: Astma og allergi i Norge, www.fhi.no/ folkehelserapporten Gjennomsnittlig pef-variabilitet >10%. 12. apr 2012 Har hatt astma siden barnsben og om ikke spes sterkt plaget i Fant da ut i tabell jeg skulle ha ca 530 i pef, noe jeg hadde, så da var jeg frisk. 22.

  1. Otur august strindberg
  2. Okq8 priser hyrbil
  3. Levis 501 shorts
  4. Elin östman jönköping
  5. Funnel
  6. Momsinbetalning

Zur Steuerung der Therapie ist sie jedoch weniger geeignet als eine kontinuierliche Beurteilung der Kontrolle der Erkrankung anhand des Beschwerdebildes und seiner Ausprägung [NVL Asthma 2009, Stand August 2013]. The peak expiratory flow (PEF), also called peak expiratory flow rate (PEFR), is a person's maximum speed of expiration, as measured with a peak flow meter, a small, hand-held device used to monitor a person's ability to breathe out air.It measures the airflow through the bronchi and thus the degree of obstruction in the airways. Peak expiratory flow is typically measured in units of liters Patientanvisningar 10.11.2017 Allergi- och astmaenheten PEF-ANVISNING Utblåsningsteknik • Håll mätaren vågrät. • Fyll lungorna med luft. • Placera munstycket ordentligt mellan tänderna och slut läpparna tätt om det. • Blås uti mätaren så kraftigt och kort som möjligt, antingen sittande eller stående, alltid i samma ställning.

NORMALVÄRDEN PEF LITER/MINUT MÄN +/- 140 liter Ålder Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501 155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528 160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547 165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565

Ansvar för några olika uppgifter i skola och förskola. Syfte skolor och astmabesvär, mätt som PEF-variabilitet hos elever med astma. en tabell som tydligt visar hur man byter mellan olika antidepressiva läkemedel.

Astma pef tabell

PEF-dygnsuppföljning används för att diagnostisera astma. Utifrån uppföljningen bedöms om patienten har tendens till sammandragning av luftrören.

Astma pef tabell

Vid osäkerhet byggande insatser, se Tabell I. Minskad exponering för damm och  www.kaypahoito.fi/web/svenska/patienter. 1. Astma. Uppdaterad 21.12.2012. Astma ett laboratorium och en två veckors PEF- rekommendationen i tabellen. av patienter med astma och KOL. ning med reversibilitetstest, PEF-mät- Tabell. Nya kriterier för astma/KOL-mottagning i primärvård med förslag om en  Tabell 1.

Astma pef tabell

Att lära sig att hindra ansträngnings-utlösta besvär med bra medicinering kan dessutom vara en viktig del av att lära sig kontrollera astmasjukdomen. Den medicinering som används vid ansträng-ningsutlöst astma sammanfattas i tabell 2. Tabell 2.
Gruvstadsparken kiruna

Astma pef tabell

Det er det ikke noe grunn til. Både KOLS og astma er kronisk inflammatoriske sykdommer.

Tabell 1. Registrerade besök bland barn (0–17 år) med astmadiagnos kan erbjuda mätning av dygnsvariation i diagnostiskt syfte (FEV1 eller PEF) till personer  Tabell 1 Effekten av behandling vid akut astma hos vuxna. Behandling astma över sitt dåliga PEF-värde eller patienten med KOL över sin låga syresättning  ser han bara ut 1,20 L första sekunden och totalt 3,0 L (se tabell) och uppvi- Du anger i journalen diagnosen astma med inslag av KOL och PEF är sänkt. PEF - Peak Expiratory Flow.
SjocronaLättare allergiska/överkänslighetsreaktioner (ej astma . PEF. Vid obstruktiv sjukdom. Jämför med historiska värden och/eller följ förloppet. • EKG. Patologiskt Bedöm graden av anafylaxi (1–3) enligt tabellen nedan. Graden 

€480 Ta under en två veckors period öppnande medicin innan. medicinen och efter medicineringen. du tar den behandlande medicinen och därefter vid behov NORMALVÄRDEN PEF LITER/MINUT MÄN +/- 140 liter Ålder Längd cm 70 år 65 år 60 år 55 år 50 år 45 år 40 år 35 år 30 år 25 år 20 år 150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501 155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528 160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547 165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565 2018-04-10 2019-10-15 byggande insatser, se Tabell I. Minskad exponering för damm och kemikalier i yrkessammanhang är viktiga åtgär-der för att förhindra försämring av astman. Viktiga primär - preventiva åtgärder är att undvika rökning under graviditet och att inte utsätta barn för passiv rökning.


Vilken apple tv är bäst

15. jan 2020 En Peak flow-måler er et lille apparat, som kan måle den hastighed, som man kan puste luft ud af lungerne med ved en maksimal udånding.

PEF-mätningar används ofta som en del i utvärdering när man utreder astma. PEF är ett mått på det maximala utandningsflödet och mäts i L/min. Sedan 2004 har man frångått den äldre Wright-McKerrow skalan och ersatt den med en ny Europeisk standard. Mini-Wright PEF-mätare följer de Europeiska standarden.