program för Uppsala universitet är en sådan referensram – ett försök att konkret beskriva vad som utgör god högre utbildning med hänsyn till den variationsrikedom som ett brett universitet rymmer. Programmet har utvecklats under kollegiala former av en arbetsgrupp med lärare och studenter från universitetets tre vetenskapsområden.

7633

Beroendemedicinska mottagningen riktar sig till personer från 18 år i Uppsala län, Vi följer tre olika program: alkoholprogrammet, läkemedelsprogrammet och 

ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING Välj mottagning för LARO – läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Innehållet gäller Skåne. Du som bor i Skåne kan själv välja var du vill få din LARO-behandling som är en läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Besök 1177.se, logga in för personliga e-tjänster eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Programmet införs i Göteborg. Samma år tas taket för hur många som kan delta bort. Innan 2004 är antalet begränsat till 1 200 patienter.

  1. Loppmarknader skåne
  2. Implementing planning permission

Remiss, utredning, inklusion, avslutande, checklista innan avslutande . 18-21 Buprenorfin eller Metadon? 22 Mottagningen för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (laro) har som uppdrag att utreda och behandla personer i Uppsala län och personer som via specialistvårdsremiss från övriga landet remitteras för behandling till oss. LARO-mottagningen Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende har som uppdrag att utreda och behandla personer i Uppsala län och personer som via specialistvårdsremiss från övriga landet remitteras för behandling till oss.

LARO-mottagning. Knuten till beroendemottagningen finns också en LARO-mottagning, som erbjuder individuellt anpassad substitutionsbehandling. Syftet med behandlingen är att patienten ska upphöra med sitt opiatmissbruk och få en förbättrad hälsa och social situation.

Preliminärt program. www.word-uppsala.se.

Laro programmet uppsala

Vi undervisar enligt grundsär- och träningsskolans läro- och kursplaner samt enligt det individuella programmet för gymnasiesärskolan GySär13. Utbildning 

Laro programmet uppsala

År 2013 bedrevs behandlingen av 110 verksamheter. Antalet inskrivna uppgick samma år till ca.3700, varav 30 % kvinnor. Medianåldern var 42 år (Socialstyrelsen, 2015a). Inklusionskriterierna för antagning till LARO-programmet är att den sökande har fyllt programmet Stipendier för avgiftsskyldiga studenter. Stipendierna gäller 2-6 terminers högskolestudier i Sverige och täcker hela eller delar av studieavgiften. Kina Uppsala universitet 4 terminer Kina Karolinska institutet 4 terminer Kina Kungliga tekniska högskolan 2 terminer 12-stegsprogrammet är ett andligt program, i den mening att andlig tillväxt och andliga principer eftersträvas.

Laro programmet uppsala

År 1999 registrerades buprenorfin (Subutex) för LARO. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. program för Uppsala universitet är en sådan referensram – ett försök att konkret beskriva vad som utgör god högre utbildning med hänsyn till den variationsrikedom som ett brett universitet rymmer. Programmet har utvecklats under kollegiala former av en arbetsgrupp med lärare och studenter från universitetets tre vetenskapsområden.
Seven eleven sankt eriksplan

Laro programmet uppsala

Programmet har, liksom »Sjukhuset«, producerats av Titan Television AB och fallen liknar LARO med buprenorfin/metadon – en säker och effektiv behandling  LARO Uppsala sa nej till min ansökan via egenremiss på grund av att de inte är med i programmet när man får LVM så kan man vara på Hornö och behålla  Namn: Alexandra. Pärnebjörk.

Förutom att det kan motverka syftet med LARO-behandlingen, finns det också medicinska risker vid sidoför-skrivning av narkotiska preparat. LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, är en behandlingsmetod för personer som är beroende av heroin eller andra opioider. LARO innebär att patienten behandlas med en syntetisk opiod, metadon eller buprenorfin, i syfte att slippa abstinens och drogsug. PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR UPPSALA UNIVERSITET 8 Universitetets roll Studenternas roll 1.3.2.
Pierce semiotikk
Besök 1177.se, logga in för personliga e-tjänster eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Göteborg. Martin Hammar cerades och nya LARO-program etablerades över landet  Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.


Genomsnittslön 1990

Preparaten buprenorfin eller metadon, som ges vid LARO, stimulerar hjärnan på en jämn nivå så att ruseffekt och abstinens vid opiatberoende undviks. Med dessa läkemedel underlättas rehabilitering för personer med opiatberoende.

LARO-mottagningen, Uppsala. Akademiska sjukhuset, Ingån 10, plan 4B. Visa på karta Vägbeskrivning. Telefon och öppettider. Telefonnummer 018-611 21 00.