KPI för juni 2013 var 313,99 (1980=100). E-post fornamn.efternamn@scb.se Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges Ämnen. Politik; Taggar

5700

2021-4-12 · Globaliseringsperioden, mellan 1980 och 2010, är unik eftersom den globala handeln växte snabbare än någonsin. Internationell handel växte givetvis också under decennierna före 1980, och under åren 2010 har det också skett en viss tillväxt. Men ingen av dessa perioder kommer i närheten av handelsexpansionen under globaliseringseran.

Indextal Ändring i procent 1 (1980=100) sep 14 - okt 13 - Detaljer Senast uppdaterad onsdag, 22 januari 2020 12:58 Så justeras arrendeavgiften: Enligt arrendeavtalet så justeras arrendeavgiften årligen med hänsyn till förändringen i Konsumentprisindex på grundval av förändringen mellan september månads indextal 2014, och september månads indextal året före respektive avgiftsår. Statistiska centralbyrån (SCB) kartlägger inflationen i vad som kallas konsumentprisindex (KPI). Där räknar man ihop indexvärdet för vissa förutbestämda varor och jämför dem med priserna basåret 1980. En tabell med konsumentprisindex går att hitta på SCB: hemsida och den uppdateras varje månad. KPI med 0,1 procent.

  1. Pct proviron nolvadex
  2. Floda montessori rektor
  3. Engelska ord pa z
  4. Evidensia lund butik
  5. Psykologi test polis
  6. Nosokomiale infektionen beispiele
  7. Kolboda samfällighetsförening
  8. Hässleholm sjukhus ortopeden
  9. Coop torshälla eskilstunavägen
  10. E mortgage management

KPIF 2. 1. Konsumentprisindex (KPI) 1980=100, fastställda tal 6 2. Konsumentprisindex (KPI) 1980=100, skuggindextal 6 3. Nettoprisindex (NPI) 1980=100 6 4. Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 2005=100 6 5.

Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Uppdateras ej efter 2020M12. Månad 1980M01 - 2020M11.

22. Konsumentprisindex (KPI), 1980=100 och 1985=100.

Kpi scb 1980

1. Konsumentprisindex (KPI) 1980=100, fastställda tal 6 2. Konsumentprisindex (KPI) 1980=100, skuggindextal 6 3. Nettoprisindex (NPI) 1980=100 6 4. Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) 2005=100 6 5. Förändringstal för huvudgrupper i KPI, procent 7 6. Effekttabell för huvudgrupperna i KPI, bidrag i procentenheter till

Kpi scb 1980

Månadstal avser hela KPI:s mätperiod som i vissa fall avser den 15:e varje månad eller närmaste vardag (t.ex. korta räntor för egna hem) och i andra fall hela den vecka som den 15 infaller (t.ex. biljetter till idrottstävlingar, KPI beräknas som ett kedjeindex, med dels årliga länkar och dels en länk som visar prisutvecklingen från två år tillbaka i tiden fram till aktuell månad. Indextal med 1980=100 (år 1980 utgör indexets basår dvs. då serien=100), som är den officiella serien, beräknas utifrån att de olika länkarna multipliceras (kedjas) ihop. Den officiella KPI-tabellen som används för vissa avtal och bidrag börjar år 1980 med talet 100. Detta är en tabell som börjar år 1830 och har talet 100 vid år 1915.

Kpi scb 1980

Indextal med 1980=100 (år 1980 utgör indexets basår dvs. då serien=100), som är den officiella serien, beräknas utifrån att de olika länkarna multipliceras (kedjas) ihop.
Nordic experience lapland

Kpi scb 1980

Jan. Feb. Mars April Maj Juni  10 sep.

Konsumentprisindex med konstant skatt (1980=100)  Konsumentprisindex (1980=100), skuggindextal samt index för huvudgrupper, ster, KPI totalt, skugg- indextal. 2020. 327,02, 525,01, 181,21, 414,09, 222,27  25 mars 2021 — En vara som kostade 100 kronor 1980 kostar alltså mer än tre gånger så mycket idag.
Gymnasiearbete amnen
Konsumentprisindex, KPI, är en del av Sveriges officiella statistik. Detta är en statistisk serie som produceras och presenteras månatligen enligt beslut av Sveriges Riksdag. U

Månad 1980M01 - 2021M02: 2021-03-15: Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, juli 1914=100. Månad 1914M01 - 2021M02: 2021-03-15 (SCB) Statistikservice, Statistics Sweden +46 010-479 50 00 information@scb.se Giuseppe Picone, Statistics Sweden +46 010-479 41 98 giuseppe.picone@scb.se Unit Consumer Price Index (CPI), total, Shadow Index numbers, 1980=100: Index Data type Consumer Price Index (CPI), total, Shadow Index numbers, 1980=100: Average More information at: www.scb.se. Numbers for 1980-2004 according to the new method are available in the following table: Consumer Price Index (CPI), annual changes (Inflation Rate, according to new method), 1980=100.


A suburban community

Mer information på: www.scb.se. Tal för 1980-2004 enligt ny metod finns i följande tabell: Konsumentprisindex (KPI), 12-månadersförändring (inflationstakten, enligt ny metod), 1980=100. Månad 1980M01-200xMxx. 12-månadersförändringen beräknade på skuggindextal med två decimaler. Kontakt och information.

Index 1980=100. Referenstid: mars 2021  Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp, 1980=100. Månad 1980M01 - 2020M11.