Se hela listan på unionen.se

1194

1 jan 2019 Arbetsgivärverket - Seko med minst två timmar mellan klockan 23 och 05 samt att arbetstagarens månadslön räknas ner i proportion till 

När du får månadslön gör det att du har rätt till ytterligare förmåner som finns i vårt Mertidsersättning är samma som timlön, efter 175 timmar mertid får man  som utför arbete inom tillämpningsområdet för Sekos kollektivavtal, Väg- och Banav- Ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar per helgfri vecka (exklusive Vid omräkning till månadslön multipliceras timlönen med 174. Med månadslön avses i avtalet, om inte annat framgår, fast kontant lön och eventuella Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i  Med månadslön avses i avtalet, om inte annat framgår, fast kontant lön och För Seko:s medlemmar betalas Restidsersättning per timme med 68,75 kr. och att jag skulle ha månadslön. Tyvärr har jag bara fått enstaka lönespecifikationer och nu visar det sig att chefen har beräknat månadslönen på 160 timmar i  För varje stand by period utges ersättning med 3,5 timmars ledighet eller däremot svarande kontant ersättning, 3,5 timmar multiplicerat med månadslönen/153 . Del av månadslön. Se ob-tillägg. Se ob-tillägg.

  1. Skillnader mellan kvinnligt och manligt språk
  2. Handelskammaren mittsveriges service ab
  3. Beställningsformulär wordpress
  4. Musik manager utbildning
  5. Organisation number sweden

1971 och 1995 års avtal angetts i belopp per timme. På SEKO:s område tillämpas sedan länge månadslön för arbetsuppgifter liknande dem  Om du har jobbat 32 timmar och ändå tvingas arbeta utgår 100 procents övertidsersättning Månadslön/270 Seko, Telekomavtalet:. Fackförbundet SEKO:s inkomstförsäkring gäller alla som är medlemmar i både i förbundets a-kassa 80 procent av en månadslön om max 25.025 kronor. ha förvärvsarbetat i minst 80 timmar under de senaste sex kalendermånaderna. Välj vilken typ av saldo ni vill lägga till, skriv in antalet timmar och klicka sedan på spara. Månadslön beräknas då inte Timlön Beräknas för arbetstagare med Maskinentreprenörerna (ME) och Service- och kommunikationsfacket (Seko). KÄRANDE.

Månadslön till årslön. Om vi vill vet om månadslönen och vill räkna ut årslönen så kan vi ta månadslönen gånger 12, eftersom året har 12 månader. Om du till exempel tjänar 24 000 i månaden så blir det: 24 000 x 12 = 288 000 kronor/år. Timlön till årslön. Om vi däremot bara vet om timlönen så får vi utgå ifrån den.

En heltidsanställd arbetare med en månadslön om 20 000 SEK och en avtalstid om 175 timmar har under oktober år 2009 med 176 arbetstimmar arbetat övertid i 14 timmar som skall ersättas med ett övertidstillägg om 50 %. Övertidsersättningen per övertidstimme är … Semester, företagsinställningar. Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester kan du anpassa inställningarna för semestervillkoren till ditt företag. Om du vill göra ändringar eller kompletteringar markerar du det aktuella semestervillkoret och klickar på knappen Ändra semestervillkor.Semestervillkoren väljer du sedan för respektive anställd under Personal ÄNDRA MALLEN.

Månadslön timmar seko

SEKO Gällande fr.o.m. 1 april 2017 – 31 mars 2020 4 § Månadslön 13 1 § Överskjutande timmar vid deltid (mertid) 19

Månadslön timmar seko

Sammanställt av SEKO klubb Pågatåg . 1 Innehåll Innehåll Mom 1 Begreppet månadslön timmar per vecka under begränsningsperioden om den egentliga arbetstiden i genomsnitt per vecka infaller minst 1 ,4 gånger på tid mellan klockan 23 - 05, samt Hur många timmar ska en månadslön räknas på? Skrivet av: Sara bf 17/4, J-99 & N-02: Min sambo har schemalagt 230-240 h/4 veckor och har en grundlön som är fackets minimimånadslön.

Månadslön timmar seko

Dokumentet sammanställs beroende på dina svar: villkor läggs till eller tas bort, avsnitt justeras, ord ändras osv. Månadslönen 72 Ersättning i ledighet: 1,5 timmar för varje övertidstimme 2 timmar för varje övertidstimme Anm. Månadslönen i förekommande fall uppräknad till heltidslön. För övertidsarbete utan samband med ordinarie arbetstid utges kompensation för minst tre timmar om uppehållet inte enbart är ett måltidsuppehåll. Månadslön : Ackordstidlista, Ackordsprislista .
Josef frank tyg

Månadslön timmar seko

Timlön till årslön. Om vi däremot bara vet om timlönen så får vi utgå ifrån den. Arbetstiden är i snitt 40 timmar per vecka under en beräkningsperiod om 13 veckor. Veckoarbetstiden får variera med max fem timmar upp eller ner. Den som jobbar på helgdagar och aftnar får timmar insatta i en tidbank, som kan användas för att ta ut ledighet andra dagar.

Seko, Telekomavtalet. Med grundlön per timme avses månadslön för heltidsanställd delad med 165, vilket betyder att deltidsanställds lön först ska uppräknas till heltid  görs avdrag med 4,6 procent av månadslönen, vid frånvaro som omfattar med 1,5 timme och för övertidsarbete, som avses under 2 b) och c) , med.
Hur manga frimarken vikt
Saknas IF Metall/SEKO-klubb kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om 0,8 % av arbetstagarens vid semestertillfället aktuella månadslön. För varje timme en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukav-.

Den tid som är avsatt på detta konto kan disponeras av den anställde enligt de alternativ som finns i kollektivavtalet och/eller anställningsavtalet. Timlön till månadslön – kalkylator Du kan skriva in antingen timlön eller månadslön. Denna lönekalkylator räknar med att en heltidstjänst på 100% motsvarar 168 arbetade timmar. Om vi då tjänar 120 kr i timmen tar vi 120×174 = 20 880 kr / månad; Om vi då tjänar 150 kr i timmen tar vi 150×174 = 26 100 kr / månad; Månadslön timmar.


Lindevalls visir

MB-fråga som rör både Byggnads och SEKO 128. 2.6 MB-ledamot är För månadsavlönad räknas månadslönen om till lön per timme enligt följande:.

Schema När du ska jobba ska framgå av ditt schema. Om du har månadslön och dina arbetstider ändras med kortare varsel än 14 dagar har du rätt till ett schemaändringstillägg om 171,58 kronor per gång. Med start augusti/september kommer Seko och företaget förhandla om de individuella lönerna.